Ärendet blev ett fall för miljökontoret i maj. Efter utryckningen vände sig räddningstjänsten till samhällsbyggnadskontoret, som bland annat handlägger miljöärenden av olika slag.

Personalen åkte ut och gjorde en inspektion. Ingen människa syntes till och man lyckades inte nå fastighetsägaren på telefon.

Personalen kunde konstatera att man utomhus på fastigheten hade eldat upp en stor mängd sopor och annat material. Det brann fortfarande i en lastpall med elmotorer. Kring elmotorerna hade det brunnit i gräset i riktning mot garaget.

En bit från elmotorerna stod ett gammalt bilbatteri.

Förutom livsmedelsavfall såg personalen i brännhögen delar av möbler, metallskrot, glas, glödlampor och spraybehållare. Där fanns också äldre livsmedelsförpackningar som låg utspridda runt om högen. Vissa av dem hade bleknat och börjat förmultna. Man dokumenterade allt.

I rapporten bedömer miljö- och byggnämnden att fastighetsägaren genom eldning har hanterat sitt avfall på ett sätt som inte är godtagbart. Han förbjöds att elda och förbränna avfall på sin fastighet. Man planerade också att göra en uppföljande inspektion.

Nämnden kan komma att utfärda ett föreläggande med åtgärdskrav att ta hand om avfallet.

Ärendet har ännu inte varit uppe på nämndens bord.

Lars Nilsson (S), ordförande, säger att ärendet inte är helt färdigutrett ännu.

– Men det lär komma upp på vårt bord misstänker jag.