Det visat en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har tittat på vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner vid olika åldrar.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ i ett pressmeddelande.

I Kiruna kommun börjar 31,5 procent av 24-åringarna en högskoleutbildning. I hela Norrbotten är siffran 36,5 procent och i Sverige 43,6 procent. Kommunen där flest unga läser vidare är Danderyd, där fortsätter 81,3 procent vidare till högskola.

- Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar, säger Annika Pontén.