På skyltar manas trafikanterna att ta andra vägar när nu Storhedsvägen stängs av vid järnvägsövergången.

Alternativa vägar för besökare från Luleå centrum kan vara att fortsätta på riksväg 97 till avfarten mot Gammelstad, passera rondellen och komma till Storheden "bakifrån". En annan väg är att åka över gamla Gäddviksbron, Arcus och Karlsvik.

Den som vill komma till Storheden från Bodenhållet, tar också den vägen över infarten mot Gammelstad och vidare runt rondellen och mot Storheden. Söderifrån tar man den vanliga vägen från E4.