Dagens äldre är inte en grå massa, utan snarare en mångfald av ofta pigga och olika individer som vill vara med och bidra i samhället på olika sätt. Nyligen konstaterades det att svenska 65-plussare är friskast i EU och har betydligt fler friska år framför sig än tidigare generationer.

Sveriges Pensionärsförbund har under 75 år stolt företrätt landets pensionärer. Det kommer vi att fortsätta att göra, men vi ser ett behov av att bredda oss och betona att vi seniorer inte är ett kollektiv. En del av oss vill jobba vidare, andra vill ut och resa och ytterligare några vill umgås mer med vänner och familj.

Dagens seniorer har mer att ge. Vi bejakar mångfalden och utvecklingen och är en rörelse för inflytande, valfrihet och livskvalitet för landets alla seniorer. Och vi riktar nu vårt medlemserbjudande till alla som har rätt till någon form av pension. Från och med årsskiftet byter vi därför namn till SPF Seniorerna.

De frågor som SPF Seniorerna är särskilt angelägna om att driva framöver är:

• Seniorers ekonomi: Vi vill se en ordentlig utvärdering av pensionssystemet, då dess grundprinciper inte uppfylls: pensionerna följer inte löneutvecklingen, bromsen slår till trots att inget extremt inträffat och skillnaden i pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte ha arbetat är liten.

Pensionärsskatten måste avskaffas helt – vi som arbetat hela livet ska inte betala högre skatt när vi dessutom har lägre inkomster.

• Valfrihet och inflytande: Vi seniorer har gjort en rad val under våra liv – varför skulle vi då inte kunna välja själva idag? Vi vill kunna välja de omsorgstjänster vi önskar och vår fasta vårdkontakt utefter våra enskilda behov. Seniorer ska ses som en resurs, den som vill stanna kvar på arbetsmarknaden ska kunna göra det utan att mötas av hinder.

• Bostäder: En del vill bo kvar hemma, andra vill ha mer gemenskap. Vi är alla olika med skilda behov. Det behövs inte bara byggas mer bostäder, utan också flera olika typer av bostäder för seniorer. Det statliga investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden och särskilda boenden bör göras permanent.

Det är dags att vi alla kommer till insikt om de demografiska och sociala förändringarna och börjar se oss seniorer som en resurs. Vi är individer med egen vilja snarare än ett kollektiv, och vi har mer att ge.

Christina Rogestam,

förbundsordförande SPF Seniorerna