Olyckan är en singelolycka.

Ingen person uppges vara skadad.