Har svenskarna fått dramatiskt sämre hälsa och arbetsmiljö? Det är inte troligt. Men antalet sjukskivningar rusar och därmed också skattebetalarnas kostnader för sjukförsäkringen.

Ökningen är inte liten. År 2018 beräknas kostnaderna för sjukskrivningarna uppgå till 50 miljarder, en stigning med hela 150 procent sedan 2010.

Att vara långvarigt sjukskriven från jobbet kan innebära en jobbig och omvälvande situation inte minst för den enskilde. Det måste man ha stor respekt för.

Men även statsfinanserna påverkas när sjukfrånvaron ökar. Om utvecklingen fortsätter kommer anslagen till skola, vård, infrastruktur, polis, försvar och andra angelägna områden att tunnas ut när allt mer av statens resurser ska gå till sjukersättning.

Efter att regeringen (i strid mot rekommendationerna från den egna expertmyndigheten ISF, Inspektionen för socialförsäkringen) den 1 februari 2016 tagit bort den bortre tidsgränsen för sjukskrivningar är det inte konstigt att Försäkringskassan fått i uppdrag av regeringen att minska sjuktalen.

I en tid när kostnaden för sjukfrånvaron och andra offentliga åtaganden är på väg upp är det bra att Försäkringskassan skärpt kontrollen av sjukförsäkringen och arbetsförmågan.

Att myndigheten ibland har svårt att ta individuella behov i beaktning, varför enskilda människor stundtals får lida, är nedslående. De fall som Kuriren tagit upp i artikelserien ”Jakten på de sjuka” är verkligen allvarliga. Men det är i grunden inte märkligt att Försäkringskassan exempelvis efterfrågar kompletteringar till läkarutlåtanden, för att göra en korrekt bedömning om sjukförsäkringen gäller eller inte.

Alla vill inte jobba, av en mängd olika orsaker. Kostar det inget att missbruka sjukförsäkringen, kommer fler människor att stanna hemma i stället för att komma tillbaka till jobbet. Gör myndigheterna inte noggranna kontroller av arbetsförmåga kommer sjukfrånvaron att öka, något som varken gagnar individen eller välfärden.

För att människor ska vara villiga att betala de höga skatter som krävs för att upprätthålla välfärden är det viktigt att så många som möjligt är med och bidrar. Upplever man att stora grupper i samhället drar sig undan eller till och med fuskar försvagas betalningsviljan till sjukförsäkringen, och därmed undermineras stödet för det gemensamma välfärdssystemet.