Politik Regeringens planer om att skärpa straffen för grovt vapenbrott sågas av Lagrådet. Myndigheten ser promemorian som skickats ut på remiss som "inte godtagbar" och menar att den inte kan ligga till grund för lagstiftning, skriver Dagens Juridik.

Regeringen vill att minimistraffet för grovt vapenbrott ska höjas från ett till två år. Därmed kan den som misstänks för brottet räkna med att sitta i häkte fram till rättegången.

Lagrådet skriver att remisstiden varit alldeles för kort, mindre än en månad, och att lagförslaget landat hos dem före sommarsemestrarna. Sedan är förslagen "långt ifrån okomplicerade" och innebörden i konsekvenserna av förslagen har inte redovisats tillräckligt. Analysen är bristande, enligt Lagrådet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger att kritiken från Lagrådet är för "formell" och planerar att lägga fram förslaget ändå, enligt Dagens Juridik.