Skogen är inte bara ett andningshål för stressade storstadsbor. Skogsbruket är viktigt för svensk ekonomi och ska leda vägen till det biobaserade samhället. Regeringens skogsprogram talar om skogen som ”det gröna guldet” och Stefan Löfven vill satsa på jobb inom skogsnäringen. Hur stora arealer produktiv skogmark kan då undantas från avverkning om skogsbruket ska kunna fortsätta att utvecklas i Sverige?

Nästan hur mycket som helst, i alla fall om man frågar de 120 forskare och tjänstemän som skrivit på ett upprop till miljöminister Karolina Skog (MP). De gillar inte Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i bland annat Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. De vill i stället återgå till den tidigare ordningen där markägare nordvästra Sverige som fått sin skog klassad som nyckelbiotop i praktiken kunde åläggas ett omfattande avverkningsförbud.

Att skydda värdefulla naturmiljöer är givetvis viktigt. Men ingen kan vara blind för att det har vuxit fram ett kraftigt motstånd inom skogsägarkollektivet mot myndigheternas allt hårdare begränsningar.

De stora sammanhängande skogarna i nordvästra Sverige skiljer sig markant från skogar i södra och mellersta Sverige, där metodiken för nyckelbiotopsinventering ursprungligen utvecklades. Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringarna, och starta en samverkansprocess med olika intressenter i skogssektorn, var därför ett välkommet steg mot en mer ansvarsfull avvägning mellan miljö- och produktionsmål.

När staten exempelvis redan köpt och tvingat till sig knappt ­hälften av Jokkmokks markareal för att ­bilda natur­reservat är det uppenbart att statens ambitioner kring naturhänsyn hamnat i konflikt med äganderätten och skadat möjligheterna att leva och verka i hela landet.

För att en hållbar skogspolitik ska fungera måste skogsägare i hela landet, såväl mindre familjeskogsbrukare som de stora skogsbolagen, känna att de involveras i den. Det är trots allt på deras marker som myndigheterna gör intrång. Forskarna och tjänstemännen som undertecknat protestbrevet till miljöministern närmar sig tyvärr inte äganderätt på det sättet. Markägare och skogsbolag är kortsiktiga kapitalister som ska veta sin plats.

Men kör man över landets skogsägare skadas tilliten och möjligheterna för myndigheterna att skapa långsiktiga samarbeten. En sådan situation gynnar varken skogsbruket eller bevarandet av ekologiskt värdefull skog. Tvärtom.