Sameradion var först att rapportera om den juridiska tabben. Regeringen upptäckte bristerna i mitten på november. I klarspråk innebär den nya lagtolkningen att Sveriges kommuner har beslutat om tillfälliga skoterförbud utan att ha rätt till det enligt terrängkörningslagen – i 20 års tid.

– Regeringen har upptäckt felet i lagstiftningen och det pågår därför ett intensivt arbete inom Regeringskansliet för att felet ska kunna rättas till på ett snabbt, korrekt och rättvist sätt, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

I Kiruna innebär det att flera tillfälliga skoterförbudsområden rivs upp. De drabbade områdena är Riksgränsen-Katterjåkk, Björkliden och Låktatjåkka fjällstation.

Regeringen ska nu skicka ut en promemoria med förslag till ändringar av regelverket på remiss. Förslagen innebär att kommunerna får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning från och med den 1 maj 2018.

Under tiden som regeringen gör bakläxan föreslås länsstyrelsen få fatta beslut om tillfälliga skoterförbud från och med den 15 februari. Länsstyrelsen ska vara det beslutande organet fram till dess att felet har rättats till.

Regeringens nya tolkning innebär att kommunerna inte har någon delegation att besluta om tillfälliga skoterförbud, menar Ann-Catrin Fredriksson, Kiruna kommuns jurist.

– Det innebär att vi inte kan fatta de besluten och det innebär ju också att tidigare fattade beslut inte är giltiga. De beslut som fattades för fem år sen har ju ingen betydelse idag eftersom det var tidsbegränsade. Detta gäller bara tillfälliga skoterförbud, de permanenta förbuden inom kommunen kvarstår som förut, säger hon till Sameradion.

Det är märkligt att regeringen inte har kommit på detta tidigare, tycker Jörgen Jonsson, ordförande i Samernas Riksförbund i en intervju med Sameradion.

– Det är anmärkningsvärt att det inte har funnits ett klart regelverk för tillfälliga skoterförbud men gjort är gjort och eftersom jag inte är jurist vet jag inte vad det här kan få för konsekvenser, säger han.