Kalix kommun tillverkar snö intill slalombacken Rudträskbacken.

– Snötillverkningen har alltid gett dåligt vatten men nu är det värre än någonsin, säger Anders Lindbäck som på frågan om varför det varit så tyst om problemet säger ”människor accepterar att det blir sämre tryck i kranarna, vi tycker ju att det är bra att det tillverkas snö för vinteraktiviteterna”.

– Men det får ju finnas någon gräns, säger Anders Lindbäck.

Artikelbild

Kraftigt brunfärgat vatten var vad som fanns i Anders Lindbäcks kranar på måndagen.

– Så har det inte sett ut på länge. Det är vanligt att vi har mycket sämre tryck i kranarna, kanske en tredjedels tryck jämfört med normalt, men så här illa och så här missfärgat brukar det inte vara, säger Anders Lindbäck vars kökskran har ”proppats igen” nu varför han måste köpa ett specifikt verktyg att rensa silen med.

– Får det gå till så här? Får kommunen skicka ut smutsigt vatten till 50-60 villor?

Anders Lindbäck säger ”det är vansinnigt att använda dricksvatten för att tillverka snö”:

– Vatten till snötillverkning ska kommunen naturligtvis ta från en sjö. Vi har fått beskedet att kommunen ska gräva ledningar för det till sommaren.

Per Nilsson, avdelningschef teknisk försörjning, Kalix kommun, bekräftar att det i fritid och kulturs anslag för år 2018 finns att ordna vatten till konstsnöanläggning på annat håll.

Per Nilsson säger att information gått ut via SMS och telefon till boende på Smultronstigen och Lingonstigen vid två tillfällen de senaste veckorna, att snötillverkning pågår under en kortare tid och att det då kan bli störningar i tryck och flöde.

– Åtgärder för att minimera problem är gjorda, men det kan förekomma störningar, säger Per Nilsson.

Snötillverkningen beräknas pågå, till och från, fram till torsdag denna vecka.

Om det förändras, ska berörda informeras via SMS.

Vad beror det smutsiga vattnet på?

– Det beror på höga flöden på Smultronstigen i samband med uttaget till konstsnö samt att vi haft en läcka efter Slingervägen som ger luft i systemet, som innebär att rost och andra avlagringar kan lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna, säger Per Nilsson.