För ett par veckor sedan hade socialnämnden sammanträde. Där hade ledamöterna tuffa beslut att fatta på grund av det rådande ekonomiska läget.

Sanningen är, vilket presenteras i delårsrapporten, att samhällsnämnden ser ut att gå tre miljoner kronors underskott mot budgeten. Men den här siffran kan komma att växa beroende på om Försäkringskassan fortsätter att ge fler avslag på ansökningar om assistansersättning eller inte.

Därför har socialnämnden nu kommit fram till ett förslag som ska spara sex miljoner kronor.

Artikelbild

| Marianne Salometsä (Öfa)

I förslaget som kommunstyrelsen ska gå igenom på budgetberedningen 25 september ingår att stänga särskilda boendet Länsmansgården.

– Det ska stänga nästa år i så fall, så fort det går. Vi kan ju inte tvångsflytta bort någon, säger Ulf Zakariasson, politiskt obunden ledamot i nämnden.

Tanken är Särkivaragården ska utökas med fyra platser och Björkebygården med en. Totalt blir det tio platser färre i kommunen.

– Det finns en nationell undersökning för kostnad per brukare. Vi har för många särskilda boendeplatser per invånare, säger nämndens ordförande, Marianne Salometsä (Öfa).

Nämnden var helt enig om sparförslaget, som ännu bara är ett förslag.

– Vi vet inte ännu om det är genomförbart. Förvaltningen jobbar med en risk- och konsekvensanalys på förslaget. Men det är en helt enig nämnd, det är väl det enda som känns bra med det här förslaget. Annars är det jättedystert tycker jag, att vi har det ekonomiska läget som vi har. Vi får hoppas att vi får en utökad budget i stället för att genomföra de här besparingarna, säger Salometsä.