– Jokkmokks kommuns agerande äventyrar Laponiatjuottjudus framtid och möjligheterna att tillvarata de kunskaper som finns hos alla parter, framförallt hos de samiska parterna, säger Jörgen Jonsson, förbundsordförande.

Jokkmokks kommun vill att de statliga myndigheterna Naturvårdsverket eller länsstyrelsen ska ha ansvaret för förvaltningen av världsarvet Laponia i stället för Laponiatjuottjudus, den förvaltning som drivs på försök sedan 2013.

Anledningen är att kommunledningen anser att arbetet med att tillgängliggöra världsarvet för besökare och entreprenörer inte drivs på rätt sätt.

Läs mer: Strid om världsarvets förvaltning

Yttrandet till regeringen togs på kommunstyrelsen i måndags och mötte bland annat kritik från Miljöpartiet.

- Internationellt betonas vikten av lokalt inflytande över naturresurserna och att finna hållbara lösningar för förvaltning av dessa områden, framförallt lyfts vikten av urfolkens traditionella kunskaper. Att överföra förvaltningen till Staten såsom Jokkmokk kommun föreslår är inte bara otidsenligt utan också i strid med flertalet internationella rekommendationer, Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.