I dokumentet, som Kuriren tagit del av, konstaterar styrelsen att de båda avtalen ”utformats på ett sätt som kan synas avvika från parternas ursprungliga gemensamma avsikt”.

Läs mer: Orsakerna till Bodenbokrisen

Olagliga affärer mellan Bodenbo och socialförvaltningen

"Det här kom ju från politiken"

Avtalet från 2008 på 1,5 miljoner kronor årligen handlade egentligen inte om att Bodenbo skulle köpa sociala tjänster från socialförvaltningen. Även om det står så i kontraktet, skriver styrelsen.

I själva verket ville Bodenbo få ut mesta möjliga vid försäljningen av fem äldreboenden. Därför höjdes hyran strax för försäljningen. Det ledde till att Bodenbo kunde hävda ett högre försäljningsvärde till spekulanten Sveafastigheter.

– Ja, meningen var ju att kommunen inte skulle bli lidande av hyreshöjningen, säger Janne Bäcklund (S), ordförande i Bodenbo.

Att det i själva verket handlar om något annat än det som står i kontraktet tycker nuvarande styrelse inte är nödvändigt att utreda, utan det viktiga är att de inblandade är överens om andemeningen.

– Vi har försökt göra en bedömning i efterhand utifrån den information som vi kunde få fram. När de här avtalen skrevs var ingen från nuvarande styrelse med, säger Janne Bäcklund.

Orsaken till den här lösningen handlade om att rädda kvar socialförvaltningen som hyresgäst i de fastigheter som skulle säljas. Eftersom Bodenbo befann sig i en ekonomiskt kritisk situation handlade det också om att stiftelsen skulle finnas kvar överhuvudtaget, uppger styrelsen i sitt svar till länsstyrelsen.

”Att förfarandet mot denna bakgrund är förenligt med stiftelsens ändamål kan enligt styrelsens mening det inte råda något tvivel om”, står det i skrivelsen.

Det äldre kontraktet från 2003 innebar att Bodenbo skulle hyra ut lägenheter till Migrationsverket. I samband med det skulle bostadsstiftelsen köpa tjänster av socialförvaltningen för 600 000 kronor per år. I det fallet skriver styrelsen i sitt svar till länsstyrelsen bland annat att det stått många tomma lägenheter i Harads. I och med att de hyrdes ut till Migrationsverket gav de inkomster till Bodenbo.

”Eftersom de boende relativt väl har integrerats med övriga hyresgäster och i samhället är även det här avtalet väl förenligt med stiftelsens ändamål”, står det fortsättningsvis.

Den förra styrelsen 2014 utredde de här kontrakten med hjälp av jurister och revisionsbyrå. Det ledde till att den styrelsen ansåg att kontrakten var regelvidriga och gjorde därför en polisanmälan, som Kuriren skrev i måndagens tidning.

0921-539 10