Den 1 september är det upp till entreprenören Svevia att sköta 665 kilometer väg i Jokkmokk. I uppdraget ingår bland annat snöröjning, halkbekämpning och sopning. Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ett eller två optionsår. Värdet är 18 miljoner kronor per år.

"Förutom de boende i området så präglas trafiken av fjärrtransporter till och från näringsidkarna i och omkring Malmfältet. Skogsindustrin har en timmerterminal i Murjek där timret lastas över till tågtransporter. Säsongsvis har vi också mycket turister som färdas längs de här vägarna", säger Robert Nyhlén, Svevia, i ett pressmeddelande.