Ambulanshelikoptern är upptagen för närvarande, men kommer flyga mot området inom en timme.

Uppdatering 13:24

Kvinnans tillstånd har förbättrats. Hon är inte längre i behov av ambulanshelikopter. Fjällräddningen avslutas.