"Det är dags för hela världen att enas med oss bakom kravet att Irans regering ger upp sin strävan mot död och förstörelse", säger Trump i ett uttalande från Vita huset inför talet.

Presidenten kommer att terrorstämpla iranska revolutionsgardet, en central maktfaktor i landet, och begära sanktioner mot delar av gardet, enligt nyhetsbyrån AP:s källor. Sådana sanktioner är inte ett lika uppenbart brott mot kärnenergiavtalet, utan något dess parter sannolikt måste diskutera.

Trump kommer också att be kongressen att identifiera gränser då de andra sanktionerna kan återinföras, skriver tidningen T he New York Times.

Flera varningar

Spekulationerna har gått vilda i dagar om huruvida USA:s president tänker ta sin hand från det globala kärnenergiavtal som P5+1-gruppen (Tyskland samt FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA) efter intensiva förhandlingar landade för drygt två år sedan.

De övriga parterna, liksom FN:s atomenergiorgan IAEA, anser att Iran lever upp till avtalet. Moskva, Peking, London, Paris och Berlin har alla varnat Trump för att riva upp överenskommelsen. Det iranska parlamentets talman Ali Larijani sade timmar före talet att en USA-exit skulle innebära slutet för uppgörelsen.

Trump har tidigare gjort hätska utspel mot Iranavtalet och kallat det "genant".

Frågan är aktuell eftersom USA:s president enligt lagen var 90:e dag måste försäkra kongressen om att Iran lever upp till avtalet, något Trump motvilligt gjort två gånger tidigare. AP skriver att försäkringarna är en stor källa till irritation för presidenten och att han tänker be kongressen att i framtiden få slippa göra sådana utfästelser.

Huruvida han i dag tänker lämna en försäkran har bedömare och medier olika syn på. Men Trump väntas säga att avtalet har stora brister, att det inte är i USA:s nationella intresse samt att det inte bidrar till regional stabilitet.

"Sluttande plan"

Om Trump inte försäkrar att Iran lever upp till avtalet är det formellt kongressen som ska fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Om kärnenergisanktioner mot Iran återinförs så bryter USA mot Iranavtalet, vilket i praktiken innebär att man drar sig ur överenskommelsen. Trump väntas dock inte begära detta, åtminstone inte ännu.

Om vi skulle gå hela vägen och återinföra sanktioner trots att Iran följer avtalet, så skulle det innebära ett sluttande plan mot en dålig utveckling, något som verkligen inte ligger i vårt eget säkerhetsintresse, säger Ernest Moniz, som under sin tid som energiminister under Barack Obama var med och förhandlade fram avtalet, till nyhetskanalen CNN.

I talet klockan 18.45 svensk tid lägger USA:s president fram en ny övergripande Iranstrategi. Den syftar i stort till att göra det svårare för Iran att utveckla kärnvapen samt att bemöta Teherans robotprogram och regimens "aktiviteter" som stödjer terrorism och militanta grupper.