Region Norrbotten har beslutat att varmbadbassängerna, från det gångna halvårsskiftet, ska avgiftsbeläggas.

500 kronor per timme kostar det, upp till tolv personer kan vara med samtidigt.

HSO Norrbotten med 39 länsorganisationer och sammanlagt 17 822 medlemmar protesterar i en gemensam skrivelse mot Region Norrbottens beslut.

Artikelbild

| "EN MYCKET VIKTIG FUNKTION". Lisbeth Andersson om varmbadet.

”Vi känner oss överkörda i denna hantering” skriver HSO Norrbotten genom ordförande Christian Lindgren.

I skrivelsen framgår att de medlemsorganisationer som regelbundet nyttjar bassängerna bedriver en förebyggande egenvård som bidrar till att besöken på hälsocentraler och sjukhus minskar.

Vidare påtalas att bassängträning är en stor och viktig verksamhet för många, som inte kan träna på annat sätt.

”Det handlar om livskvalitet! Att avgiftsbelägga bassängerna med 500 kronor per gång är ett hårt slag mot våra medlemsorganisationers ekonomi. Våra verksamheter bygger på stort ideellt arbete” skriver HSO Norrbotten som uppmanar Region Norrbotten att återkalla beslutet om avgiften.

Norrbottens Media har träffat medlemmar i Hjärtlungföreningen, Strokeföreningen och Reumatikerföreningen i Kalix.

– Vi vill uppmana Region Norrbotten att göra om och göra rätt! Vi hade inget samråd, inte ens information, om att detta skulle ske. Avgiften kom som en blixt från klar himmel, säger Martin Lång, Hjärtlungföreningen.

Avgiften slår olika runt om i länsdelen; i Kalix finns bara varmbadbassäng på sjukhuset i Region Norrbottens regi.

Klart är att de enskilda medlemmarna i Kalix drabbas.

– Det skulle kosta Hjärtlungföreningen minst 50 000 kronor per år att finansiera baden, det är en omöjlighet för oss, säger Martin Lång.

Även inom Reumatikerföreningen får de enskilda medlemmarna själva betala för varmbaden.

Lisbeth Andersson säger att det är lättare att ta ut rörelserna i varmt vatten och att kroppen blir mjukare:

– Varmbaden är jätteviktiga för rörligheten, men också för den sociala biten med träning i grupp. Många som drabbas av sjukdom kan inte göra samma saker som tidigare och blir därför isolerade om de inte hittar något nytt.

Medlemmar i Hjärtlungföreningen och Strokeföreningen berättar samma sak, den kontinuerliga träningen är jätteviktig, och de ser hur allt färre går på varmbadet i Kalix sedan det började kosta pengar för den enskilde.

– Med träning kan många funktioner återskapas och det vinner alla, inte minst samhället, på, säger Vivianne Vallgren, Strokeföreningen.