– Jag kan bekräfta att en förundersökning har inletts, men vill inte lämna ytterligare kommentarer. Utredningen befinner sig i ett inledningsskede, säger kammaråklagare Aino Pietilä på Riksenheten för miljö och arbetsmål.

Polisanmälan gäller de fyllningsmassor som upptäckts vid bygget av Kirunas nya centrum. Det har visat sig att gråbergsmassorna innehåller en halt på 0,9 milligram kvicksilver per kilo.

Totalt handlar det om cirka 10 000 ton förorenade massor som körts ut till gatubygget. Miljökontoret vid Kiruna kommun har valt att stoppa bygget tills vidare.