Ett fordon brinner på en mötesfri väg. Det var ett förbipasserande fordon som slog larm.

Medan släckningsarbete pågår kan det vara begränsad framkomlighet på vägen.