Bilen står övergiven sedan ett par dagar tillbaka i anslutning till en gångväg mellan Vittangis skolbyggnad och matsalen.

– Bilens framruta är sönderslagen. Vi har fått in en anmälan om skadegörelse av bilägaren, som jag förstår det. Men det finns ingen anmälan om att bilen ska vara stulen, säger Peder Jonsson, kommunikatör hos polisens regionledningscentral i Umeå.

Polispatrull har inte varit till Vittangiskolan och bilägaren – en man i 20-årsåldern – verkar inte göra några ansatser att flytta på bilen.

Därför har nu skolan gjort en anmälan också.

– Bilen ska utgöra fara för barnen, så därför har de stängslat in den tills vidare.

Vem tar ansvar för bilen, när inte bilägaren sjäv gör det?

– Övergivna bilar är inget ovanligt men så länge de inte utgör trafikfara, gör vi inget. Det är kommunens och skolans ansvar att ta hand om skolområdet. De får väl ta kontakt med bilägaren, säger Peder Jonsson.

Kirunabostäder förvaltar Vittangiskolan och fastighetsansvarige Henrik Lindmark bekräftar att bilen vållar problem.

– Bilen står fastkörd i gräsmattan. En byggfirma fick stängsla av runt bilen. Vi har vänt oss till kommunens trafikansvariga som har fått registreringsnumret på bilen, så de får skicka ett brev till bilägaren. Det kan ta alltifrån en till tre veckor innan bilen är borta från skolområdet.

En olycklig situation?

– Ingen lätt fråga att hantera. Vi har inte ens rätt att gå och titta på bilen. Men bilägaren borde förstås frakta bort den, säger Henrik Lindmark, Kirunabostäder.

Även Vittangiskolans rektor Ann-Christin Ojanlatva beklagar den uppkomna situationen.

– Vi har anmält till polisen att vi vill få den bortfraktad men regelverket är knepigt. Det är tydligen fastighetsägarens, kommunens, ansvar. Men de kan inte heller göra nåt, för då blir det egenmäktigt förfarande. Vi får se om kronofogdemyndigheten kan göra något, säger hon.

Hon menar att barnen nu drabbas av det Moment 22-liknande problemet.

– Mycket olämpligt. Små barn ska inte behöva se detta på skolgården. Att inte polisen kan hämta den av säkerhetsskäl, säger rektor Ann-Christin Ojanlatva.