Svar på inlägget "Nu har jag fått nog av Försäkringskassan" publicerat i Kuriren den 16 februari.

Linda Beckert beskriver att hon upplever att Försäkringskassan begär omotiverade kompletteringar av läkarintyg. Jag vill betona vikten av att vi förstår varandras uppdrag. Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att bota och lindra. Vårt uppdrag är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning utifrån de krav som ställs i sjukförsäkringen. För att kunna fatta korrekta och rättssäkra beslut behöver vi ha ett bra underlag. I den absoluta majoriteten av alla fall gör vi också samma bedömning som den behandlande läkaren. Ibland behöver vi dock ställa kompletterande frågor för att kunna fatta beslut om rätten till ersättning.

Försäkringskassan är en av flera aktörer i sjukförsäkringen. Vi har det senaste året fått en resursförstärkning av regeringen som möjliggjort att vi har kunnat förbättra vårt arbete. Vi gör nu fler bedömningar av arbetsförmågan i tid och det innebär också att vi kan ha fler kontakter med hälso- och sjukvården och att vi hittar arbetsförmåga i fler fall.

Hälso- och sjukvården och arbetsgivaren är också viktiga aktörer i frågan om sjukfrånvaron. Det är de som sitter med verktygen för behandling, anpassning av arbetsplatserna och det förebyggande arbetet.

När vi tre samarbetar skapar vi också bättre förutsättningar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Ingrid Nilsson,

områdeschef för sjukförsäkringen, Försäkringskassan i Norrbotten