Enligt Per-Axel Karlsson, chefsöverläkare vid länsgemensam psykiatri i Öjebyn, räcker inte pengarna till. Redan före sommaren måste en avdelning med nio vårdplatser stängas.

– Vi har inte haft en budgetökning som motsvarar våra kostnader. Om man jämför med den närmaste rättspsykiatriska kliniken i vår storlek, som ligger i Sala, så har den nästan dubbelt så stor budget, säger han.

Hur mycket mer pengar skulle ni behöva?

– Lite svårt att säga, men någonstans i storleksordningen 20-30 miljoner för att det ska bli rimligt.

Personalbrist är också en orsak till stängningen. Även den kan relateras till pengar.

– Vi får inte tag på personal. Vi kan inte konkurrera med andra arbetsgivare lönemässigt och klarar helt enkelt inte att hålla öppet.

Behovet av psykiatrisk vård ökar i Sverige, inte minst bland unga. Missbruksproblematiken är en betydande faktor.

Per-Axel Karlsson oroas av en generell minskning av vårdplatser inom psykiatrin i Sverige.

– Sedan 1990 har platserna reducerats med över 75 procent i landet som helhet. Om man räknar ut hur många vårdplatser det finns i förhållande till folkmängden så har vi nu färre platser än vi hade 1890. Det är lite märkligt i ett välfärdsland, säger Per-Axel Karlsson.

I Öjebyn vårdas patienter enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, och Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, för att sedan slussas vidare till andra vårdformer.

Med nio platser färre riskerar trycket på öppenvård och de psykiatriska klinikerna i Sunderbyn, Piteå och Gällivare.

Hur länge ska avdelningen vara stängd?

– Tills vidare. Vi vet inte hur det ser ut i framtiden. Min önskedröm är att det stabiliserar sig så att vi kan öppna igen, men min logiska sida säger mig att det blir under en längre tid, säger Per-Axel Karlsson.

Några extra anslag till verksamheten i Öjebyn är inte att vänta.

– Vi har fattat beslut om den skatt vi ska ha och om budgetramarna. Det finns inga fria pengar, om man säger så. I så fall handlar det om omfördelningar inom hälso- och sjukvården, säger Glenn Berggård (V), regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

Blir stängningen i Öjebyn långvarig kan den hamna på politikernas bord.

– Politiken har inte fattat något beslut om att stänga vårdplatser och har inte fått propåer om att vi ska ta ställning till något sådant förslag. Om ett sådant dyker upp ska det så klart konsekvensbeskrivas innan det blir ett beslutsförslag, säger Berggård.