Man förstår ju att med de här siffrorna kommer priset vi måste betala i form av människoliv att bli extremt, extremt högt, säger Nevio Zagaria, WHO:s representant i Jemen, vid en presskonferens.

Ett stort kolerautbrott har drabbat det krigshärjade landet och de senaste veckorna har 23 500 människor insjuknat och 242 dött. Enligt FN har 20 människor dött bara det senaste dygnet och drygt 3 400 nya sjukdomsfall registrerats.

Den här epidemins spridningstakt saknar motstycke, säger Zagaria, som samtidigt flaggar för att ännu fler misstänkta kolerafall kan finnas i de områden dit hjälparbetare inte har tillträde.

Kolera är en diarrésjukdom som gör att man riskerar att snabbt bli kraftigt uttorkad. Epidemier uppstår ofta i länder med dålig vatten- och avloppsrening.

I Jemen förklarar WHO sjukdomen med det pågående inbördeskriget, som bland annat lett till att stora delar av landets elnät förstörts. Detta har i sin tur gjort att vattenpumpningsstationer inte fungerar som de ska.