På onsdagen hade facebookinlägget fått ett 70-tal kommentar och delats 105 gånger.

Norrbottens Media sökte den trafikplanerare som jobbat med busslistornas förändringar men hon var på tjänsteresa. Därför lämnar vd Kenneth Johansson,

Länstrafiken, företagets synpunkter på kritiken över förändringen.

– Jag har fått rapporter att det varit mycket synpunkter. Jag tycker det är jättebra att diskussionen kommer fram och att Länstrafiken tack vare den här typen av media kan nås av information. Vi ska ta och lyssna på den kritik som kommit fram och se vad vi kan göra, säger Johansson.

Länstrafiken har själva svarat på kritiken på sin facebooksida med orden "Vi tar med synpunkterna i det fortsatta arbetet".

Är ert svar bara floskler?

– Nej, det är inte bara floskler. Vi tittar helhetsmässigt på busslinjer som går mellan Luleå-Boden och försöker göra resandet så effektivt som möjligt. En del bodenbor vill ju inte alls köra förbi universitetsdelarna och vi har direktbussar till luleå. Det gäller att hitta en balans i dessa delar. Nu tycker jag att det blev en stor reaktion, så det där ska vi ta till oss. Nu har personalen fått i uppdrag att hitta en bra lösning.

Har avgångstiderna med besparingar att göra?

– Nej, men det gäller ju att göra så mycket som möjligt av resurserna. Naturligtvis vill vi att människor ska åka buss.

– Boden-Luleå är vårt tyngsta resestråk. 3000 pendlar till jobbet varje dag. Så det är nog många som tar bilen.