Det moderna samhället blir öppnare och öppnare. Förr var butiker med mera stängt på söndagar, numera har vi på de flesta håll i Sverige möjlighet att köpa bröd ända in på småtimmarna. Även när det gäller läkarbesök. Numera kan du använda dig av doktorsappar direkt i telefonen och i vissa fall slippa åka till en hälsocentral. Men när det handlar om psykvård så har det inte hänt så mycket. Fortfarande är det främst mellan klockan 8-15 som du kan få hjälp. Många med psykisk ohälsa som kanske inte får sova nattetid, måste ha någon som följer med på besöken eller den som arbetar har då svårare att kunna ta del av terapeutiska tjänster. Och när kommer en app för "min psykolog"?

Många som mår dåligt har svårt att ta sig från hemmet på grund av sin handikappande ångest, att då kunna få hembesök eller samtalsterapi via telefonen skulle vara en bra metod för de som mår som allra sämst.

När ska den psykiska sjukvården få samma status som den somatiska?

Jill Selander,

medlem i RSMH Sundsvall