Allt fler av samhällets funktioner finns numera i den digitala världen. Allt fler är ständigt uppkopplade både i sitt arbete, i sin utbildning och på sin fritid. Så även hälso- och sjukvården.

För oss i den styrande majoriteten, S, V och MP, är det uppkopplade samhället och den uppkopplade hälso- och sjukvården en viktig utgångspunkt för att nå alla medborgare likvärdigt och kunna bedriva en framtida hälso- och sjukvård i hela vårt län.

Inom Region Norrbotten, som av EU utsetts till att vara en Reference Site inom e-hälsa, sker nu en kraftfull satsning på utveckling av IT bland annat för att möta medborgaren, möta patienten, underlätta provtagning, förbättra vårdmiljön i slutenvården, förkorta väntetider, använda resurserna effektivare, förbättra informationsöverföringen samt underlätta att få ut information.

En del av dessa projekt är av pilotkaraktär, för att prova och utvärdera i liten skala, medan andra handlar om införande på bred front.

Till exempel för att möta patienten introduceras nu paketerade helhetslösningar för distansvård i hela länet med planerad mottagning för minst tre olika vårdprocesser inom fyra av våra närsjukvårdsområden: Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå. Inom den specialiserade vården vid Sunderby sjukhus ska distansvård inom minst fem vårdprocesser införas med planerad mottagning på hälsocentraler. Målet är också att erbjuda distansvård för patienten i hemmet!

Till exempel för att underlätta provtagning införs en webbaserad tjänst för beställning av provtagningar för klamydia och gonorré i länet. En service där den som misstänker sig ha blivit smittad kan beställa provtagningskit och utföra provtagning hemma.

Tillsammans med alla andra satsningar på IT och de verksamhetsförändringar det innebär kommer norrbottningen i en nära framtid inte att möta Region Norrbotten och hälso- och sjukvården på samma sätt som tidigare.

Behovet att mötas fysiskt kommer att kvarstå inom många delar av verksamheten men innehållet i regionens sjukhus och hälsocentraler kan komma att förändras väsentligt i en nära framtid.

Glenn Berggård, regionråd (V)

Agneta Granström, regionråd (Mp)

Maria Stenberg, regionråd (S)

Anders Öberg, regionråd (S)