Utrikesminister Margot Wallström gör ännu ett försök att bedriva plakatorienterad utrikespolitik. Denna gång är det FN:s traktat för ett globalt förbud mot kärnvapen som utrikesministern vill att Sverige ska skriva under. Detta trots att det går på tvärs med svenska säkerhetsintressen.

Inga länder med kärnvapen kommer att skriva under traktatet. Inga Nato-länder eller närstående stater såsom Japan, Australien och Finland kommer heller att göra det. Japan är det enda land i världen som har blivit attackerat med kärnvapen. Detta till trots avstod landet från omröstningen då det anser att USA:s kärnvapenarsenal gör Japan säkrare.

Finland avstod från att rösta eftersom avtalet skulle stänga dörren för ett Nato-medlemskap. Försvarsalliansens kärnvapenpolicy är tydlig: de utgör det sista avskräckande medlet i arsenalen. Det är helt otänkbart att Nato kommer att göra sig av med kärnvapnen så länge de finns någon annanstans. Och det kommer de att göra.

Vår säkerhet bygger på samarbete med andra, likasinnade länder. Vi kan göra en del själva, men vårt försvars omfattning har alltid varit sådant att vi behövt hjälp om kriget väl kommer. Acceptansen för att hålla sig med en retorisk politik och en praktisk bakom lyckta dörrar finns inte längre. På Olof Palmes tid var det annorlunda. Han kunde hålla eldfängda tal där han fördömde USA samtidigt som han försäkrade amerikanerna om att vi fortfarande var goda vänner. På 1980-talet började dock klimatet förändras och fördragsamheten med denna sorts dubbelspel minskade. Nu är den i det närmaste obefintlig.

Vill vi trygga vår säkerhet är vi beroende av inte bara våra grannländer, varav alla utom Finland redan är Nato-medlemmar, utan också våra vänner i Nato. Skriver Sverige under traktatet står vi ensamma. Vi kan inte längre hålla övningar tillsammans med Nato-länderna och vi kan inte ta emot hjälp från dem. Det vore en tidig julklapp till Ryssland och dess president Vladimir Putin. Nyligen rapporterades att ryska stridsplan återigen kränkt svenskt luftrum. Förmodligen för att testa reaktionerna.

I dag kretsar debatten vanligtvis kring hur vi snabbast och bäst kan öka vår försvarsförmåga och säkerhet. I det läget vill Wallström lägga ett absolut tak för svensk säkerhet på en nivå så låg att det skulle sakna motstycke i modern tid. Riksdagen måste stoppa detta vansinne.