Efter den fruktansvärda och meningslösa döden på Drottninggatan i Stockholm har förslagen från regering och högerpartier duggat tätt om "hårdare tag" med bland annat fler poliser och jakt på papperslösa flyktingar. Förslagen blåses upp stort i media utan kritiska frågor. Faktum är att allt prövats förr utan att stoppa terror, med snarare motsatt effekt. Grunden för att bekämpa terror är i stället enighet underifrån som både bekämpar splittring och den hopplöshet terror göds av. Stockholmarnas solidaritet där de öppnade sina hem för utsatta och de tiotusentals som slöt upp i ”kärleksmanifestationen” söndagen efter dådet visar potentialen för en sådan rörelse.

Säkerhetspolisen själv sade redan i ett tidigt skede att en attack av detta slag i princip är omöjlig att förhindra så länge någon är beredd att genomföra den. Ändå föreslår Socialdemokraterna 10 000 fler poliser för att "nå upp till EU-snittet". Men har högre polistäthet i Frankrike, Belgien eller Spanien stoppat terrordåd?

Mer övervakningskameror är ett annat förslag - har mest övervakningskameror i världen stoppat terrordåd i London? Utvisa alla papperslösa insinuerar Anna Kinberg-Batra som en lösning - en generalisering värdig Sverigedemokraterna. Varför görs inte samma generalisering angående män, som står för nästan alla terrordåd? Eller de som heter Anton - som den rasistiske terrorist som dödade tre på grunda av deras hudfärg i en skolan i Trollhättan.

Rasister är alltid ute efter kollektiv skuldbeläggning - peka ut en hel grupp. Etablerade politiker har på senare tid visat ökad öppenhet för sådana argument. Men att den misstänkte sökt asyl är inget argument för massutvisningar av flyktingar till krig och terror. Var och en som sätter sig in i enskilda flyktingars ärenden förstår att Migrationsverket i fall efter fall ger avslag även där flyktingen verkligen har skäl att få stanna.

Försök till kollektiv skuldbeläggning och intensifierad jakt på papperslösa gynnar rasister och nazister, men underlättar också rekrytering till högerextrem jihadism när invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet stigmatiseras och behandlas som andra klassens invånare.

Elefanten i rummet vad gäller högerextrem jihadism är att Islamiska Staten (som muterat ur Al-qaida i Irak) och talibanerna vuxit fram som ett resultat av USA:s krig i Irak respektive Afghanistan. I talibanernas fall med direkt stöd från USA och dess högerextrema allierade i Saudiarabien, vars diktator nyligen besöktes av Löfven och representanter för svenska storföretag. I Libyen har IS fått ett uppsving efter det krig (som stred mot FN-beslut) där svenskt stridsflyg deltog. Det går inte att komma ifrån att svenska regeringar varit del av draksådden i Mellanöstern, Asien och Afrika, genom deltagande i dessa krig och närmandet till Nato. 16 år efter invasionen av Afghanistan är landet mer instabilt och osäkert än någonsin och Sveriges insats har konstaterats ”utan effekt” på säkerhet och fattigdom.

Därför behövs ett vänstersvar och socialistiskt svar till batonghögern:

Terrorismen globalt växer ur ett krisande kapitalistiskt samhälle med växande hopplöshet över brutala krig, miljontals flyktingar och enorma klyftor. Enda sättet att effektivt bekämpa terrorn är att i stället för splittring skapa enighet i kamp för en rättvisare värld och ett rättvisare Sverige. Något sånt svar kommer vi aldrig få från S, som numera knappt på decimalen skiljer sig från allianspartierna. På batongkongressen fick välfärden stå tillbaka för mer resurser till statens hårda kärna - polis och militär.

Ett tydligt politiskt alternativ kan undergräva den mylla som både högerextrema nazister och jihadister rekryterar ur: Stoppa vapenexport, Nej till Nato och imperialistiska krigsäventyr. Rusta upp välfärden och förorterna, bygg bostäder och satsa på klimatomställning - åtgärder som kan ge tusentals jobb med drägliga arbetsvillkor.

Låt inte terrorn splittra oss - vi har en gemensam uppgift.

Jonas Brännberg,

kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Luleå

Mattias Bernhardsson,

kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Haninge

Elin Gauffin,

ordförande Rättvisepartiet Socialisterna