Svar till Mattias Karlsson och Linda Frohm med anledning av deras inlägg "Riv upp beslutet om stängning" i Kuriren den 31 januari.

Mattias Karlsson och Linda Frohm vill ge sken av att stängningen av jourcentralen i Luleå under vardagkvällar kommer att påverka hela länet tillgänglighet till sjukvård negativt. Det är naturligtvis inte sant.

En stor utmaning som hela sjukvårds-Sverige brottas med är bristen på allmänläkare och därmed att bemanna hälsocentralerna i primärvården. Vi ser att vi har för få läkare tillgängliga på dagtid på hälsocentralerna vilket gör att människor som inte fått träffa en läkare under dagen i stället söker sig till jouren på kvällen.

Det vill verksamheten själva råda bot på genom att stärka bemanningen under dagtid på hälsocentralerna i stället för att ha läkare och sjuksköterskor för att bemanna jouren på kvällarna på övertid som de sedan tar ut under dagtid. Genom att stänga jourcentralen under kvällstid frigör vi fler läkare som har möjlighet att träffa patienter under dagtid när hela teamet är på plats och ökar därmed tillgängligheten.

Luleås hälsocentraler har ett uppdrag att hålla kvällsöppet minst en kväll i veckan vilket gör att för de patienter som har svårt under dagtid ska det finnas möjlighet att besöka sin hälsocentral fram till klockan 19.00 under minst en vardagkväll varje vecka. De förändringar som nu görs är för att öka tillgängligheten för de som behöver vården mest, inte de som skriker högst.

Maria Stenberg,

regionråd (S)

Anders Öberg,

regionråd (S)