Svar på Stig Töyräs inlägg "Pajala sämst i hela landet" i Kuriren den 6 oktober.

Att Pajala ligger sist på den omtalade rankingen som Svenskt näringsliv gör är bekymrande och vi i kommunledningen är självklart inte nöjda med det resultatet. Näringslivsutveckling och företagsamhet är en av mina hjärtefrågor och något som upptar stor del av tiden i mitt uppdrag. Men i stället för att konstatera och gotta sig i det genom innehållslösa inlägg så jobbar vi hårt för att återuppbygga nätverk och goda relationer till företagare i kommunen.

Men för att kunna se framåt så måste vi blicka lite bakåt. Vi lade ned vårt näringslivsbolag, som var plattformen för oss i kommunen och näringslivet att arbeta med dessa frågor, och ersatte det med en (1) resurs i kommunal anställning. Detta ivrigt påhejade av opposititionen i sin helhet. Vi hade på förslag tidigare att se över alternativa driftsformer inom tekniska området. Den dåvarande KD-ledamoten i det utskottet lyfte i tidigt skede att det var onödigt att göra något sådant då det ändå inte skulle löna sig. Trots det gjorde vi i kommunledningen ett seriöst försök att gå vidare med detta, genom att föra dialog med åkeriföretagen genom att försöka se om vi kan dela upp eller sätta ihop så att någon del skulle vara bärande i entreprenadform.

Men vad gör kommunen för näringslivet då:

# Vi genomför regelbundna öppna näringslivsträffar med informationsutbyte och dialog om bl a upphandlingar som är på gång. Vi har också träffat företagare i fler specifika frågor som besöksnäring, evenemang, krögarträffar med mera.

# Vi jobbar med konkreta utmaningar som vårt näringsliv kan komma att möta, det som nu är uppmärksammat och känt är gränshinderproblematiken för livsmedelsförsäljande företag från Sverige att komma in i Finland med sina produkter. Där jobbar vi såväl på tjänstemannanivå som på politisk nivå att försöka ta bort hindret för att stärka våra företagares möjlighet till inkomst. Vi har åkt land och rike runt för att visa på vikten och möjligheten för både ordinär gruvdrift samt utveckling och forskning av industriella produkter och tjänster i arktiskt klimat. Vi har uppvaktat myndigheter och departement utifrån olika perspektiv i dessa frågor.

# Varje vinter jobbar våra kommunanställda på flyget stenhårt med både dubbelskift och långa arbetsveckor för att ge våra företagare möjlighet att sälja tomteupplevelser och vårt fina område. Denna flygplats existens som ni i KD ständigt ifrågasätter men som vi ser som en absolut nödvändighet för att underlätta företagsamhet i vår kommun.

# Vi sålde nyligen en fastighet till en ekonomisk förening till ett mycket förmånligt pris med ett hyresavtal, utifrån vad vi upplevde en god dialog för att underlätta och stötta drift och utveckling av aktiviteter och engagemang i det området.

# Vi har också tagit till oss av behovet av att stärka nätverken företagare emellan och erbjudit stöd för att skapa eller återupprätta sådana forum.

# Vi ser också att vi måste lägga mer kraft än en resurs för att få mer positivt ut i vår kommun såväl bland föreningar som företag. Så vi har lämnat in en ansökan till en förstudie av ett omtag för en utvecklingsenhet/plattform och väntar i dagarna besked om detta.

Ja, listan kan göras lång på vad vi gör och i stort sett varje dag har jag samtal med företagare om vad som händer både i stort och smått. Till syvende och sist är den rankingen som vi är bäst i att vara sämst till stor del byggd på attityder. Service och bemötande är en nyckelfaktor i det måttet och är ett ständigt stående förbättringspunkt som vi i kommunen jobbar med. Men vi måste alla se oss i spegeln på vilken attityd vi bär gentemot varandra och här finns mycket att göra. Att uppmana till bojkott av exempelvis handel hos egna företag i kommunen pga missnöje, att titta snett på varandra och bråka företagare emellan är totalt kontraproduktiva händelser till positiv näringslivsutveckling och är sådant som står utanför kommunens möjlighet att påverka.

Så absolut ska vi vara självkritiska, men ärligt talat Stig Töyrä är det läge för dig att vara självkritisk du med? Vad gör du själv som politiker, som företagare och som tidvis kommunanställd för att förbättra detta klimat? Och vad gör KD för att stärka näringslivet i Pajala kommun?