Som boende på Stadsön i Gammelstad har man genom åren får vänja sig vid det dåliga vägunderhållet som innebär gropiga vägar och trottoarer i sådant skick att gående istället hänvisas till körbanorna.

Men den senaste sommaren verkar även skötseln av grönytor i området ha övergetts. Innan midsommar var i princip inga grönområden klippta och nu när augusti är slut har flera grönområden ännu inte klippts. Och de områden som har fått en överkörning med slaghack har vidare bara gjort ett halvfärdigt jobb. Kantröjning och ytor mellan cykelväg och grönområden har lämnats ogjorda.

Frågan är varför Luleå kommun har övergett skötseln av de gröna ytorna samtidigt som storslagna och dyra projekt fortsätter att byggas i andra delar av kommunen. Man kan fråga om underhållet av dessa är budgeterade eller om de också kommer att överges efter slutförande.