Byråkratexplosionen är en så hårresande dyr historia för skattebetalarna att man får ståpäls. Timbros rapport "Byråkratexplosionen" och SCB:s egna beräkningar visar att chefer och administratörer i kommun och landstingsförvaltning ökat med närmare 40 procent och arbetare, bland andra lärare och sjuksköterskor, med närmare futtiga 2,7 procent under samma tidsaxel. Inte klokt om det är sant!

Bert