Det klagas och gnälls över att bänkarna i väntsalen tågstationen i Luleå är borttagna. Nu är det endast någonting man kan luta sig emot. Orsaken är givetvis alla fyllon och knarkare som tidigare har ockuperat väntsalen för att ha den som värme- och sovstuga. Sommartid har kommunen ordnat en liten idyll intill stationen med bänkar. Där är det omöjligt att sitta på grund av fyllon och knarkare intagit bänkarna. Går man förbi där så ligger det flaskor och otroligt med skräp runt bänkarna. Tar kommunen bort bänkarna så försvinner fyllona och knarkarna.