Precis som alla val handlar kyrkovalet den 17 september om värderingar. Nu höjs valtemperaturen. Från vissa partier/nomineringsgrupper, i synnerhet från SD, ska Svenska kyrkan backa tillbaka i tiden och bli mer konservativ. Tack vare progressiva krafter har Svenska kyrkan moderniserats och följt hyfsat med i tiden i alltifrån jämställdhet till synen på samkönade äktenskap.

Vi vill inte att populistiska bakåtsträvare ska ges utökat utrymme. Den inslagna vägen med en öppen, lyhörd och tolerant kyrka ska utvecklas. Kyrkan ska inte gå baklänges in i framtiden.

Det finns mycket att vara stolt över. Svenska kyrkan har sedan länge ett imponerande internationellt solidaritetsarbete som vi vill utveckla och synliggöra mer. Vi har råd med solidaritet. SD ifrågasätter det internationella solidaritetsarbetet, de menar på fullt allvar att enbart kristna ska vara mottagare av hjälpinsatser. Självklart ska de hjälpbehövandes religion inte ha någon som helst betydelse.

Kampen mot islamofobi och antisemitism måste ständigt tas. Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som står upp mot rasism och religionsförtryck. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.

Vi vill utveckla kyrkans arbete till stöd för nyanlända. Kyrkan ska vara en tydlig röst för medmänsklighet. Ett bra exempel från verkligheten finns i Råneå församling där kyrkan tillsammans med föreningslivet gör tydlig skillnad. Det multikulturella arbetet med svenskundervisning, RåneReturen (en second hand-butik) och annat socialt arbete har bidragit starkt till att Råneåborna och de nyanlända kommit närmare varandra. Många ideella krafter jobbar tillsammans för att göra Råneå ännu bättre.

Svenska kyrkan är också en stor arbetsgivare, med närmare 20 000 anställda samt många ungdomar som får sin första kontakt med arbetslivet, sin första anställning som sommarjobbare i en församling. Det ställer krav på en bra arbetsgivarpolitik med god arbetsmiljö, fackligt inflytande och kompetensutveckling för alla. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Vi socialdemokrater gör ett bra arbete, attraherar alla grupper vilket också återspeglas i sammansättningen av våra kandidater på valsedlarna.

Vi socialdemokrater står upp för och verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet ska känneteckna såväl Sverige som Svenska kyrkans verksamhet.

Använd din rösträtt, rösta i kyrkovalet!

Maria Johansson Berg,

klandiderarar för S till kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling, stiftsfullmäktige och Kyrkomötet

Anders Öberg,

ordförande Socialdemokraterna Luleå

Yvonne Öberg,

vice ordförande Socialdemokraterna Luleå, kandiderar för S till Kyrkofullmäktige i Luleå domkyrkoförsamling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet