En del frågor är stora och komplexa. Andra egentligen ganska små, enkla och självklara. En sådan är frågan om huruvida anställda i Luleå kommun ska betala för kaffe och te på jobbet. I dag ser det olika ut beroende på vad man jobbar med och var man jobbar.

Föga förvånande (håll i er nu) så kan man se skillnader mellan tjänstemän och Kommunals medlemmar och kanske ännu tydligare mellan arbetsplatser där det jobbar en majoritet män eller en majoritet kvinnor.

Luleå kommuns politiker tog i och med satsningen på arbetskläder ut en tydlig färdriktning för jämställdhet och i förhållande till det är det här något som borde vara enkelt att räta till.

Kravet är alltså likabehandling vad gäller synen på gratis te och kaffe på arbetsplatsen. Slutsatsen blir då att det ska vara gratis oavsett om man jobbar som tjänsteman på personalkontoret eller om man är undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten.

Styrelsen Kommunals S-fackklubbvia ordförande Krister Johansson