Sverige är en demokrati. Varje vuxen människa har en rösträtt. Om regeringen bestämmer om en avgift, så får vi finna oss i detta och betala avgiften. Vid nästa val kan vi försöka rösta bort regeringen. Så fungerar det i Sverige - eller borde fungera.

Under de senaste 30 åren har det vid två tillfällen varit bankkris i Sverige. Den svenska staten har vid dessa tillfällen skjutit in pengar i bankerna för att de ska överleva - även Nordea.

För att bygga upp en buffert om detta skulle hända igen ville regeringen ta ut en avgift av bankerna. Det är rimligt. Chefen för Nordea ville inte att Nordea skulle betala. Han och en del andra pressade regeringen, som backade en del.

Trots att de lyckats få regeringen att backa en del, så väljer Nordea ändå att flytta huvudkontoret till Finland. Enligt Nordeas vd flyttar Nordea för att öka lönsamheten. Har Nordea inte råd att betala någon avgift? 40 miljarder - så stor var Nordeas vinst förra året. Varifrån kommer då dessa pengar?

Många svenskar har sina bolån hos Nordea, vilket naturligtvis ger Nordea mycket pengar. Nordeas företagskunder har givetvis också bidragit. När Panamadokumenten avslöjades så kom det fram att Nordea också ägnat sig åt att hjälpa förmögna människor att smita undan skatt. Dessa ljusskygga affärer har säkert också bidragit till Nordeas vinst på 40 miljarder.

Vinsten kommer alltså till stor del från svenska människor.

De som bestämmer i Nordea har utsetts av bolagsstämman där ett fåtal personer har makten. Nordeas ledning vill inte betala avgiften som Sveriges regering har beslutat om. Vi ser alltså hur mindre än en procent av Sveriges befolkning vill bestämma över regeringen och inte betala bankavgiften. Det är inte demokrati. Det är till stor del pengar från svenska människor som Nordea förfogar över.

Om Nordea inte vill följa demokratin, så borde svenska regeringen och riksdagen ta tillbaka Nordea.

Kjell Olsson