Pajala kommun ligger på plats 290 i rankingen om företagsklimatet. Det är kommunens företagare och politiker som svarat på en omfattande enkät. Förra året var Pajala på plats 289, näst sämst, och vi trodde nog inte att det gick att bli ännu sämre, men si det gjorde det och nu är vi sist av alla landets kommuner. Av de olika rankade områdena så ligger Pajala kommun på sista, 290:e plats inom sju olika områden. Trots denna tråkiga läsning så tycks det inte bekymra kommunens politiska leding. Det visar på en stor okunskap om hur viktigt ett gott företagsklimat är för kommunens ekonomi och välbefinnande.

Det behövs en ny politisk ledning i Pajala!

Stig Töyrä (KD)