Gültzauudden är en strategisk tillgång för Luleå och en juvel som behövs för att bevara Luleås attraktionskraft. Spännande alternativ och miljöer som kan bli så mycket mer måste tas om hand på ett radikalt bättre sätt som gagnar hela Luleå.

Måste man bygga fantasilöst och i total avsaknad av smakkänsla för vad som passar in och dessutom lyckas med konststycket att på kuppen förstöra känslan i en hel stadsdel? Varför kan arkitekter inte prestera annat än tråkiga funkisalternativ? Kan man inte bygga något som harmonierar med befintlig bebyggelse, och därmed göra alla nöjda och glada, i stället för att förfula och förstöra med stora lägenhetskomplex i funkis vi sett till leda?

Lagt förslag från MAF triggar i bästa fall en gäspning, och utvecklar inte området till något annat än ytterligare ett tråkigt lägenhetskomplex till raden av alla andra som byggts i Luleå under många årtionden. Till och med för att vara ett funkisprojekt är det tråkigt. Se på Hammarby sjöstad som går i funkis. Där man åtminstone lyckats göra fantastiska terasser i lägenheterna mot vattnet och ett marint genomgående tema med kajer och bryggor och andra detaljer.

Och hur kan man ta fram en detaljplan i samarbete med ett byggbolag? Då sitter man ju i knäet på de som vill bygga och villkoren i detaljplanen kommer garanterat att dikteras för att passa deras redan framtagna förslag. Det vill säga man överlåter Luleås strategiska beslut styras av ett byggbolags agenda och profit. För Gültzauudden är en strategisk tillgång med sitt extremt attraktiva sydläge vid vattnet och så nära centrum. Nej, här behöver politikerna sätta ner foten och ta en rejäl funderare hur man kan skapa en så attraktiv och säker lösning som möjligt som dessutom tar tillvara på alla fantastiska möjligheter som området medger. För när kontrakten är signerade finns ingen återvändo. Är det då inte bättre att ta det säkra före det osäkra?

Ska vi inte värna mångfald och bevara de få sista äldre trähusmiljöerna med visst kulturhistoriska värde? Om man söker modern byggstil så finns det gott om projekt att välja bland eftersom nära nog 100 procent av nybyggena har just det. Och tittar vi på Luleå i stort så är det till 90 procent blandade byggstilar utan tanke på enhetlighet och att skapa genomtänkta trivsamma boendemiljöer.

För visst skulle det väl vara häftigt om man kunde försöka tänka längre än näsan räcker och i stället fortsätta att utveckla Gültzauudden med bevarad charm och skapa en riktigt häftig miljö med gemensam stil där byggnader, parkmiljöer, promenadstråk, gatlyktor etceteraharmonierar i en gemensam stil. Ett kaos av stilar blir ju inte snyggt för någon. Jämförs Luleås kvarter Skatan mitt i stan som ett lyckat exempel, eller som sagt Hammarby sjöstad i Stockholm, eller andra byggprojekt där man håller ihop temat för att skapa trivsamhet.

Och vem gillar ett misch-masch av byggstilar i ett område? Knappast någon. Visst är vi många som förundrats över smaklösheten och fulheten, när man bygger en futuristisk byggnad vägg i vägg med en gammal sekelskiftesfastighet – bägge stilarna förtar varandra. Jag vågar påstå att de flesta gillar någon form av enhetlighet där de bor. Och det säger sig självt - den som gillar futuristisk byggstil vill väl inte se hus med snickarglädje och spröjsade fönster när denne tittar ut genom fönstret. Och vice versa.

Politikerna har ett långsiktigt ansvar att skapa ett trivsamt och attraktivt Luleå och måste kunna ha ryggrad att inte blint gå i arkitekternas ledband. Arkitekterna vill ju naturligtvis ha full frihet att skapa spektakulära futuristiska byggnader för att imponera på sina kollegor och vinna internationella arkitekttävlingar eller hamna i arkitektmagasin. Det måste vi våga stå emot och ifrågasätta, för vi vill väl inte skapa ännu en styggelse som blir det första man ser när man kommer in till Luleå stad från Bergnäsbron, det räcker väl med de extremt fula höghusen i gul korrugerad plåt som man möts av. (Märk väl att de husen ansågs djärva och spännande när de byggdes). Arkitekter som är utbildade i estetisk gestaltning borde veta bättre än att konstant och konsekvent endast presentera futuristiska / ultramoderna alternativ utan någon som helst hänsyn till befintlig bebyggelse. Och arkitektbranschen har mycket riktigt också fått kritik för sin kundfrånvändhet. Nej, låt oss i stället bygga trivsamma genomtänkta miljöer som harmonierar med befintlig bebyggelse och skapar häftiga helhetsupplevelser, som står sig över tid – eller hur?

Så ett konstruktivt förslag som torde uppfylla alla kriterier:

# Att bygga de föreslagna tråkiga funkislådorna som vilka andra lägenhetskomplex är rena helgerånet på en av Luleås bästa A-lägen. Ett skall-krav torde vara att bygga något som till fullo tar tillvara vattenkontakten och gärna förvandlar platsen till ett guldkorn i Luleås offentliga miljöer.

# I ett så omdebatterat område som Gültzauudden är det väl bättre att ta det minst förstörande vägen och bygga i harmonierande stil och kanske rentav utveckla den genuina trähusmiljön på Gültzauudden. Det går faktiskt det också.

# Om man prompt måste bygga större funkiskomplex - bygg det nedanför och i anslutning av lasarettet för guds skull. Där plockas den högre höjden och funkisstilen upp av lasarettsbyggnaden.

En riktigt häftig lösning på hamnområden nedanför Gültzauudden skulle kunna vara följande:

Tänk er en genuin marina i ett fiskesamhälle i New England eller på Västkusten. Bygg radhus/lägeneheter i äldre stil i mindre husenheter på rad med gavlarna ut mot vattnet, i vita träfasader med liggande panel, med bryggor och restauranger i bottenplanet! Vilken häftig möjlighet! Det skulle kunna bli en riktig oas och om hela hamnområdet görs riktigt genuint och genomgående så skulle det definitivt sätta Luleå på kartan.

Nya bostäder, ett nytt vacker spännande vattenhål för Luleåborna och vi bevarar den vackra miljön på Gültzauudden ­­- win win för alla parter!

A. Pettersson, Luleå