När Norrtrav bildades 2014 var det meningen att banorna i Boden och Skellefteå skulle drivas som en stark enhet. Boden, som har en av landets bästa travbanor och belysning, skulle köra hela året. Skelleftetravet skulle istället köras mer under den ljusa årstiden.

Men Sporten kunde under torsdagen avslöja att styrelsen i Norrtrav föreslår att samarbetet ska upphöra. Anledningen är Boden inte anser att man får ut något av samarbete, att det inte ger någon samordningsvinst som det var meningen.

Under torsdagskvällens hölls ett möte på de båda travbanorna där styrelsen informerade medlemmarna. Och efter mötet bekräftas avslöjandet.

– En enhällig styrelse kommer lägga ett förslag med att återgå till två separata föreningar, säger Lars Olofsson, ordförande i Norrtravs styrelse.

Styrelsen kommer att kalla till en extrastämma i mitten av november där medlemmarna får besluta om styrelsens förslag.

Varför gör ni det här?

– Vi har inte fått ut det vi hoppades på. Det har varit mycket kritik i Boden vad man gjort i Skellefteå, och tvärtom. Det har varit svårt att samarbete med lite olika kulturer.

Vad hoppas ni på med en eventuell förändring?

– Framförallt mycket snabbare beslut. Vi står för en hel del investeringar i framtiden. Nu kommer det inte sitta fast vad man gör på de olika banorna, säger Lars Olofsson.