Precis som tidigare år fortsätter Gellivare Skidallians Marcus Hellner och Piteå Elits Charlotte Kalla att pumpa in pengar på banken. Skidduons respektive bolag redovisar återigen flera miljoner i vinst.

Framför allt Kallas bolag – som drar ifrån Hellners motsvarighet.

De senaste åtta skidsäsongerna redovisar Charlotte Kalla AB 20,7 miljoner kronor i vinst – bara förra säsongen drog bolaget in hela 3,4 miljoner kronor i vinst (resultat efter finansnetto).

Artikelbild

| Marcus Hellner.

De egna tillgångarna är drygt 17 miljoner kronor.

Och det egna kapitalet, den summa Kalla kan plocka ut i utdelning när hon känner för det, uppgår till cirka 11,5 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen.

Framgångarna i skidspåren genererar automatiskt pengar på banken. 29-åringen från Tärendö är rena vinstmaskinen – både i spåren och ekonomiskt.

Intäkterna i hennes aktiebolag har ökat ordentligt. Från 2012/2013 till 2015/2016 har omsättningen ökat med nästan tre miljoner kronor från 3,3 till 6,2 miljoner kronor.

Skatt betalas på bolagsvinsterna och aktieutdelning förekommer. Hennes bolag som bara har en anställd, med en årslön på 336 000 kronor, ska bedriva konsultativ verksamhet inom idrott och marknadsföring, tävlingsverksamhet, försäljning av sportartiklar, äga mark och fastigheter samt handla värdepapper och ska även bedriva reklam- och PR-verksamhet.

Hennes taxerade förvärvsinkomst, alltså hennes personliga inkomst för 2015, efter gjorda avdrag, blev 368 000 kronor. Intäkterna från sporten går alltså i huvudsak in i bolaget Charlotte Kalla AB, som i dagsläget omsätter över sex miljoner kronor (se Kallas vinstsiffror i faktarutan).

Länets andra stora skidstjärna, 31-årige Marcus Hellner, går också med vinst.

Hans bolag Marcus Hellner Sports AB, som är skrivet i Skara och startades 2009 har en anställd med 215 000 kronor i årslön, ska bedriva konsultverksamhet, marknadsföring samt handla värdepapper. Bolagets vinster och omsättning är dock inte i Kallas nivå.

Efter säsongen 2015/2016 redovisar bolaget en omsättning på 3,2 miljoner kronor och en vinst på 2,7 miljoner. På sju säsonger är vinsterna 15,7 miljoner kronor.

De egna tillgångarna är drygt 13 miljoner kronor.

Och det egna kapitalet, den summa Hellner kan plocka ut i utdelning när han känner för det, uppgår till cirka 8,3 miljoner kronor.

Intäkterna från sporten går, likt Charlotte Kalla AB, i huvudsak in i bolaget Marcus Hellner Sports AB.