Logga in
Logga ut

Hyr cynisk får man vara, LKAB?

Kiruna Kirunas centrum går mot en säker död. Allt fler skyltfönster blir tomma och vem vill satsa i ett centrum som ska avvecklas inom några få år? Detta får givetvis dramatiska konsekvenser för de lokala småföretagare som försöker överleva i centrum. Omsättningen i centrum minskar i rasande takt och förutsättningarna för att bedriva handel kommer inom en snar framtid att vara helt borta. 

 

Att LKAB i det läget sätter på sig "höga hatten" och "tillrättavisar" oss genom att uttrycka sitt ogillande över att vi använder "centrumdöden" som begrepp i media samt att de önskar mer positiva tongångar kan få vem som helst ur balans. Hur kan man vara så cynisk inför det faktum att några andra offras för den egna verksamhetens skull? Att lokala småföretag ska behöva gå under för att ägaren i Stockholm med huvudkontor i Luleå ska kunna maximera sina vinstuttag. OM det hade varit så att LKAB inte hade förutsättningar att finansiera omställningen så hade vi haft problem men nu är det inte så, förutättningar finns och det är självklart något som LKAB ska finansiera, det är LKAB som vill riva vår stad ingen annan.

 

Givetvis ligger ansvaret i första hand hos Kiruna kommun, som borde kräva garantier av LKAB innan de gör om detaljplaner för centrala Kiruna, från bostäder och handel till gruva. Men LKAB borde ta av sig sin "höga hatt", kliva ner från sina höga hästar och lära sig lite ödmjukhet, samt känna ett ansvar för hur människor och företag i Kiruna drabbas av deras behov av mark. Kirunaborna är beredda att flytta på sig för gruvans skull men Kirunaborna ska inte behöva BETALA för att vi lämnar hus och hem.

 

 

Ett snäpp till..

Kiruna Å så flyttar vi fram ett snäpp igen... :-)

Först sa kommunledningen att centrum i nya Kiruna skulle vara klart 2017. Efter något år flyttade de fram till 2018 och sedan 2019. I höstas började de säga 2019-2010. Nu på kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags sa Eva Ekelund 2020. När man pratar med kloka kunniga människor om dessa planer är det ingen som kan hålla sig för skratt. Man kan ju se "stadsomvandlingen" som ett skämt men problemet är att det finns människor som drabbas av detta och känner oro. De människor som bor i det område som ska avvecklas vet inte vart de ska ta vägen, inga garantier finns för att ersättningsbostäder kommer att byggas och om det byggs; vad blir hyran? LKAB har fått klartecken att riva bort människors hus och hem men inga krav har ställts på att de ska återuppbyggas.

 

Alla butiker som har verksamhet i området, inga besked finns. Ska de bli utkastade från lokalerna, vart ska de ta vägen, hur ska de försörja sig? OM något byggs i "Nya Centrum" så vill ändå ingen flytta först, ner till en byggarbetsplats. Eller "vill och vill", det skulle vara butikens undergång, ingen kan överleva på en byggarbetsplats med en butik medan större delen är kvar i gamla centrum.

 

Nu behöver de emellertid inte oroa sig så mycket, iaf inte ännu. Nuvarande centrum kommer att stå där det står i minst tio år till.

Sossarna och Moderaterna hindrar utveckling och tillväxt

Kiruna På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende där ett stort antal fastighetsägare i Pojkijärvi ville få detaljplanen ändrad så att de skulle kunna bygga och investera på sina tomter. De flesta var redan permanentboende och många barnfamiljer.

 

Fördelarna med att ändra detaljplanen skulle vara:

- Kiruna kommun skulle tillmötesgå ett önskemål från sina medborgare.

- Det skulle ge tillväxt och arbeten för hantverkare och byggföretag.

- Även barnfamiljer skulle kunna bo på rimliga villkor, idag är detta bara förunnat ett fåtal.

- Företagare i området skulle få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

- Värdena på fastigheterna skulle öka om byggrätten blev större.

- Kiruna kommun har redan för tio år sedan bifallit en motion från Centerpartiet om utökade detaljplaner

- Kiruna kommun har även (för tio år sedan) bifallet en motion från Centerpartiet om att ta fram områden för permanentboende i natursköna lägen och strandnära där detta hade kunnat vara ett bra exempel.

- Det skulle förändra företagarnas syn på Kiruna kommun och därmed förbättra företagsklimatet som Kiruna kommun säger sig vilja åstadkomma.

 

Vad tror ni Kommunledningens beslut blev? ...precis; AVSLAG!

 

Argumenten emot var bland annat att om man godkänner sånt här så kan det komma krav på kommunal service!!!

VA?! Hur kan man resonera så? Är det inte precis det vi vill? -Medborgare som investerar och satsar för att bygga sin framtid i vår kommun, det är klart att de kanske vill ha någon kommunal service också, det betalar ju skatt i kommunen. HUR TÄNKER DE?

Ett annat argument emot detta var att det kanske finns sommarstugeägare som inte vill detta. –Ja, kanske men det visste de inget om. Enligt de jag har pratat med så känner de inte till att någon skulle vara emot. Värdet på ALLA fastigheter skulle öka med ökade byggrätter, därav är det svårt att tro att någon skulle vara emot.  


Vilka sitter då i kommunledningen?

-Socialdemokraterna

-Moderaterna

-Samelistan

-Vänsterpartiet

-Feministiskt initiativ

Kiruna-Centern röstade givetvis för att detaljplanen skulle ändras men vi förlorade omröstningen då vi (än så länge) är färre än vad de är. Snart är det val igen…

Demokrati?

Kiruna
Hur kan Stefan Löven vara upprörd över att KD på sitt riksting (i demokratisk ordning) röstar NEJ till DÖ. Det var ju första gången Rikstinget fick ta ställning till frågan. Förväntar han sig att partiledningen ska bestämma hur ombuden ska rösta?
Man kan också fundera på vad som skulle ha hänt om
a: DÖ överlevde denna mandatperiod och
b: Alliansen sedan vann nästa val och
c: och s på sin kongress sa NEJ till DÖ.
Skulle då Sossarna köra över sin kongress och låta Alliansen köra igenom sina budgetar ostört?

å så flytter vi ett snäpp igen

Kiruna Idag på Fullmäktige flyttade kommunen fram planen för "nya Kiruna" ett snäpp till, eller iaf ett halft snäpp.

 

Först sa de att nya centrum skulle vara klar 2017. Våren 2015 sa de att det blir klart 2018 för att fram emot sommaren flytta fram till 2019. Nu idag flyttade de fram till 2019/2020.

 

Jag hävdar att hela centrum med något litet undantag, kanske "Martinssons hörna" och bussgrillen kommer att vara kvar 2025.

 

 

Kommunen erkänner misstag

Kiruna I måndags informerade Trafikverket kommunstyrelsens arbetsutskott om de olika infrastrukturprojekt som pågår i Kiruna. Kommunchefen medgav att den tillfälliga järnvägsstationen var en "katastrof", inte minst pga det långa avståndet till centrum med vinglade turister med stora resväskor längs E-10'an och tung trafik som dundrar förbi.

När beslutet om  tillfälliga järnvägsstatinen togs yrkade Kiruna-Centern på att järnvägsstationen skulle byggas vid fiskoldingen istället (som var ett av alternativen). Det hade varit mycket bättre för Kirunaborna och för våra gäster, men majoriteten bestämde istället det alternativ man nu kallar katastrof. Anledningen var att katastrofalternativet var billigare för LKAB, vilket medförde att staten kunde plocka ytterligare några miljoner ur LKAB. Varför offrar man Kirunaborna för att staten ska kunna plocka ut maximalt här ifrån. 

Kommunledningens plan är att en ny permanent station ska stå klar 2017 :-) Det är nästan lika orimligt som när de säger att hela stade ska vara flyttad 2017, som sedan blev 2018 och nu 2019 ...eller kanske 2021. Jag tror att i princip hela centrum kommer att vara kvar där det är om 10 år,alltså 2025. Då det saknas en plan och idé om hur detta ska gå till så kanske det aldrig blir någon flytt.

 

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar