Bakom högtidlighållandet står föreningen Boden radio - först i etern. Föreningen bildades i april 2010 och har som syfte att bevara den så kallade Radiobunkern som ligger i skogen inom Paglaområdet utanför Boden. Målet är att få den återställd i originalskick.

I år är det 90 år sedan första rundradioutsändningen i Sverige. Den gjordes just från Radiobunkern i Boden. Med anledning av detta genomförs en jubileumsvecka på Försvarsmuseum 12-17 juli.

Norrbottens museum ska ta fram en vandringsutställning och i höst invigs en permanent utställning om Boden Radio på Försvarsmuseum.

Föreningen hade nyligen årsmöte. Den nya styrelsen består av Elisabeth Viktorsson, ordförande, Lennart Rönnlund, vice ordförande, Olle Dahlquist, sekreterare, Tage Jacobson, kassör samt Lennart Jansson, ledamot. Till ersättare valdes Björn Fredriksson, Lars Blom och Ragnar Nyström.