Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, är en av talarna i den manifestation som forskare och allmänhet genomför på över 500 platser världen över. Manifestationen handlar om att stå upp för fakta och vetenskap och därigenom motverka "fake news", falska nyheter som sprids på olika sätt i samhället, bland annat genom sociala medier.