Vi är många som känner ilska och vrede över direktörers orimliga bonusar och lönelyft. Girigheten har slagit rot bland chefer men även bland politiker. I Norrbotten har vi ett exempel där förtroendevalda Yvonne Stålnacke har tillskansat sig själv en pensionsrätt och fallskärm som strider mot gällande regelverk. Snart ska hon tydligen väljas som bas för socialdemokraterna i länet. Nej, nu är det verkligen dags att städa både i näringslivet och i politiken.