På andra plats kommer hans syster Liselott Tham, H&M:s nästa största ägare, med en slutskatt på drygt 152 miljoner kronor.

Landets hundra flitigaste skattebetalare bidrog under 2009 med drygt 5,3 miljarder kronor till statskassan.