Två stora malmkroppar har hittats i Björkholmsberget, hittills. Därför har företaget Beowulf Mining som provborrat inlett arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning. Om allt går enligt planerna kan gruvan, som blir ett dagbrott för järnmalm, starta om fem-sex år.

Lovande
- Fortare än så går det inte. Allt ser fint och lovande ut. Den norra malmkroppen är en kilometer lång och mellan 200 och 300 meter bred, där kan bli ett dagbrott så småningom.

Det finns malm ner till minst 250 meters djup, djupare än så har vi inte borrat än. Det finns volym och kvalitet som gör att det finns ett brytvärde, vi kan direkt se att det kan gälla brytning 20-25 år framåt i tiden.

Nu vill vi ha tillstånd för att ta ut större volymer material för att göra fler metallurgiska studier på, säger Jan-Ola Larsson, teknisk chef vid företaget.

Nu i vår beräknas undersökningen av den sista etappen vara klar. Om miljökonsekvensbeskrivning godkänns och tillstånd beviljas påbörjas nästa fas - bearbetning då större mängder material kan tas fram.

Många arbetstillfällen
Dagbrottet blir från toppen av Björkholmsberget och längs dess södra sida. Ett anrikningsverk planeras i anslutning till gruvan. Skisser och förslag finns i dagsläget.

För att hålla gruvan igång krävs 100-tals anställda, eller fler. Det handlar om tresiffriga arbetstillfällen under lång tid. Hur stora volymer som brytningen beräknas ge vill Jan-Ola Larsson inte avslöja.

- Det blir mindre än LKAB:s gruva i Kiruna i volym men vi kommer definitivt upp i samma dimensioner som gruvan i Pajala vad gäller dimension och utvinning. Vi känner oss väldigt glada och kommer ge allmän information så snart det bara går, säger han.