"Vi jobbar aktivt med vår kapitalstruktur och är glada att vårt arbete kan komma våra aktieägare tillgodo. Att vi kallar till en extra bolagsstämma en vecka innan vi redovisar delårsrapporten beror på att vi vill hinna avsluta inlösenförfarandet för aktieägarna innan årets slut", skriver vd Thomas Erséus i en kommentar.