Två vintrar med extremt lite bete för renarna fick renskötaren Nils Nutti att satsa på turism i slutet av 90-talet.

Jag fick köpa foder åt renarna för att de skulle överleva, och det är väldigt dyrt. Tanken är att renarna ska ge dig mat, inte tvärtom, säger han.

Nu har det blivit hans huvudsakliga syssla att erbjuda turer med rensläde och andra samiska aktiviteter. En kort promenad från Ishotellet i Jukkasjärvi har han sin bas, och samarbetet med det i dag världskända hotellet har varit avgörande.

Långväga besökare

Generellt är det i storstäderna som turismen har vuxit mest och snabbast de senaste åren. Norrbotten är något av ett undantag, enligt Peter Tepstra, turistanalytiker på Tillväxtverket.

Man har blivit duktigare på att arrangera aktiviteter. Norrbotten har en hög andel långväga besökare och det är den marknaden som växt snabbast, säger han.

I regionen samarbetar 16 kommuner under det gemensamma varumärket Swedish Lapland.

Mellan 2010 och 2014 växte omsättningen med 40 procent. Vårt mål är att fördubbla omsättningen från 2010 till 2020, säger Annika Fredriksson vid Swedish Lapland.

Målet hänger ihop med det nationella uppropet att turismen ska växa.

Besöksnäringens tillväxt kan mätas på flera sätt. Statistiska centralbyrån tittar på antal gästnätter. Den statistiken visar också på en ökning för regionen men ger inte hela sanningen, enligt Annika Fredriksson.

Den tar bara upp en del anläggningar. Vi har många små exklusiva lodger som inte är med.

Samarbeta med Finland

I Kiruna kommun, där både Jukkasjärvi och Abisko, som utvecklat Norrskensturism, ligger finns en god arbetsmarknad vid sidan om turismen. Andra kommuner, som Pajala, dras med högre arbetslöshet och krympande befolkning. Pajalas kommunalråd Harry Rantakyrö (S) hoppas att turismen på sikt ska bidra med fler jobb. På den finska sidan gränsen finns stora skidanläggningar.

De är intresserade av ett samarbete, säger han.

Annika Fredriksson ser i likhet med Peter Terpstra att det har skett en professionalisering i branschen de senaste åren.

Det är en internationell resedestination och produkterna säljs paketerade i ett återförsäljarled. Det blir en indirekt kvalitetssäkring, säger hon.

Viktigt att synas

Nils Nuttis företag har ett marknadsföringskontor i Berlin, som jobbar mot södra Europa. Syns man inte så finns man inte, säger han. Han ser positivt på att turismen växer, så länge den inte utvecklas på någon annans bekostnad. Hans egen ambition är att utbilda människor om den samiska kulturen.

Det måste kännas äkta. Vi sysslar med eko- och kulturturism. Vi satsar inte på kvantitet, säger han.