Omsättningen ökade till 68367 miljoner kronor jämfört med 60479 miljoner kronor.