Utbildning Högutbildade utrikesfödda har svårare att få jobb än högutbildade inrikesfödda. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Sex av tio utrikesfödda hade arbete som huvudsaklig sysselsättning när undersökningen gjordes i september förra året. Motsvarande andel bland inrikes födda var nästan nio av tio.

SCB:s undersökning visar att antal år som den utrikesfödda befunnit sig i Sverige spelar stor roll på arbetsmarknaden. Bland dem som invandrade mellan 2003 och 2006 hade nästan åtta av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan drygt hälften av dem som invandrat till Sverige senare, mellan 2011 och 2014, hade det.

Andelen arbetslösa skiljer sig också mellan utrikes och inrikesfödda. Nästan tio procent av de högutbildade utrikesfödda var arbetslösa medan motsvarande siffra bland högutbildade inrikesfödda var en procent.